Η Π.Κ.Μ. στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών- Πως θα συμμετέχουν οι επιχειρηματίες

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών προϊόντων της ΠΚΜ και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων στις απαιτήσεις της νέας εποχής, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «The DeliFair by EXPOTROF», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 με 5 Μαρτίου2021.

Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των live εκθεσιακών γεγονότων.

Σκοπός της συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της (τροφίμων και ποτών) στην διεθνή αγορά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. Η διαδικτυακή έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η έκθεση. Το ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκθέτες τις λειτουργίες και τα οφέλη συμμετοχής μιας φυσικής έκθεσης. Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών και της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού απομακρυσμένων Β2Β συναντήσεων με ενδιαφερόμενους εγχώριους αγοραστές (“B2B Markets”,“B2B Hotels”, “B2B Horeca”), καθώς και την δυνατότητα απομακρυσμένων συναντήσεων με διεθνείς ενδιαφερόμενους αγοραστές (“B2B Global”).

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία RM INTERNATIONAL ORGANIZING EXHIBITIONS για την εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:
• Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές στους επισκέπτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επωνυμία εταιρείας, εμπορική δραστηριότητα, κατηγορίες προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική ζώνη, εξαγωγική δραστηριότητα κ.α.
• Aποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων μέσα από την πλατφόρμα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής)
• Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει υπάρχον εταιρικό βίντεο στο ψηφιακό του περίπτερο
• Αποθετήριο διαφημιστικού/προωθητικού περιεχομένου: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά έντυπα, ειδικές προσφορές, καταλόγους προϊόντων/ υπηρεσιών και πιστοποιήσεις/ διακρίσεις των προϊόντων/ υπηρεσιών του, τα οποία θα μπορούν να τα προβάλλουν ή/ και να τα κατεβάσουν οι επισκέπτες του ψηφιακού χώρου
• Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, ο εκθέτης και οι εκπρόσωποι του (σύνολο 3 θέσεις) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με βιντεοκλήση με ενδιαφερόμενους επισκέπτες άμεσα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπροσώπων) αλλά και με προκαθορισμένα ραντεβού
• Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του κύριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου ένα ημερολόγιο στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιεί τα ραντεβού του κατόπιν διαθεσιμότητας
• Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγγελματικό οδηγό της πλατφόρμας ”The DeliFair by EXPOTROF” για 12 μήνες
• Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων των επισκεπτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους
• Β2Β Greece: Δυνατότητα προγραμματισμού δέκα (10) Β2Β απομακρυσμένων συναντήσεων με τους αγοραστές των μεγαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ, εταιρειών καφεστίασης και των ξενοδοχείων της hotelBrain Group
• Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα παρέχεται η υπηρεσία προγραμματισμού μίας (1) Β2Β απομακρυσμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο αγοραστή του εξωτερικού
• Εκπομπή γαστρονομικής προβολής της Περιφέρειας διάρκειας 30 λεπτών. Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού με σκοπό την προβολή στους επισκέπτες της ψηφιακής έκθεσης συνταγών και προϊόντων από την ΠΚΜ. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια, μέσα από τις υψηλής ποιότητας εκπομπές διάρκειας τριάντα λεπτών, να προωθήσει τα προϊόντα των παραγωγών τα οποία θα μαγειρεύουν ΣΕΦ της περιοχής. Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιακής έκθεσης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο thedelifair.gr και στα social media της διοργάνωσης, αυτούσια και σε μορφή σποτ διάρκειας 1 λεπτού. Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των πρώτων υλών το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία από τους συμμετέχοντες εκθέτες σε συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση.

Τα προαιρετικά πακέτα περιλαμβάνουν:
απομακρυσμένες συναντήσεις Β2Β Global με διεθνείς ενδιαφερόμενους αγοραστές:
• 1 συνάντηση B2B Global 200 €
• 2 συναντήσεις B2B Global 300 €
• 4 συναντήσεις B2B Global 600 €
• 6 συναντήσεις B2B Global 900 €
• 10 συναντήσεις B2B Global 1200 €
απομακρυσμένες συναντήσεις με Β2Β εγχώριους ενδιαφερόμενους αγοραστές:
• 5 συναντήσεις B2B Greece 250 €
• 10 συναντήσεις B2B Greece 500 €
Προαιρετικά διατίθενται οι παρακάτω επιπρόσθετες υπηρεσίες & υπηρεσίες δημιουργίας προωθητικού υλικού εκθέτη
• Δημιουργία εταιρικού βίντεο παρουσίασης σε επαγγελματικό στούντιο (έως 3 λεπτά) 490 €
• Επαγγελματική φωτογράφιση σε λευκό φόντο (έως 30 προϊόντα) 60 €
• Υποτιτλισμός βίντεο στην Αγγλική γλώσσα 60 €
• Παρουσίαση των προϊόντων από επαγγελματία παρουσιαστή/ παρουσιάστρια 100 €
• Πρόσθετος εκπρόσωπος (πλέον των 3) στην Live Επικοινωνία 100 €
• Εμφάνιση “Top of the list” στη λίστα εκθετών για μεγαλύτερη προβολή 350 €
• Συμμετοχή στα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA 2021 by ΕΞΠΟΤΡΟΦ (Athens Fineμ Food Awards- βραβεία ποιότητας τροφίμων μικρής παραγωγής με έδρα την Ελλάδα) κατόπιν αιτήσεως και καταχώρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.affa.gr/submission) 75 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

(Στις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές, πλην της συμμετοχής στα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA 2021 by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ 24%).

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους στην εν λόγω ψηφιακή έκθεση τροφίμων & ποτών, να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε εκθέσεις και δράσεις.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313-330350 κα Γλυκερία Καραλή, 2313-330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313-330391 κα Χαρίκλεια Τσιαμπαλή.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο

Η Π.Κ.Μ. στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών- Πως θα συμμετέχουν οι επιχειρηματίες

επισκεφθείτε το infonews24.gr