Χαλκιδική: Αναβαθμίζεται ο εκθεσιακός χώρος του μουσείου Πετραλώνων

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Στο μουσείο Πετραλώνων εκτίθενται ευρήματα του σπηλαίου Πετραλώνων που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό αξιοθέατα της Χαλκιδικής και ως εκ τούτου υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Στρατηγικός στόχος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι η προστασία, τεκμηρίωση και ανάδειξη των εκθεμάτων του μουσείου και η διεύρυνση της προβολής του στο ελληνικό και διεθνές κοινό.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι απαραίτητη η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του εκθεσιακού χώρου και της έκθεσης των συλλογών του μουσείου.

Σκοπός της πράξης «Επανέκθεση συλλογών Μουσείου Πετραλώνων» είναι η επανέκθεση των συλλογών του μουσείου Πετραλώνων Π.Ε. Χαλκιδικής και η λειτουργική-αισθητική αναβάθμιση του εκθεσιακού χώρου, δεδομένου ότι η υφιστάμενη έκθεση κρίνεται εντελώς ανεπαρκής για τις σύγχρονες απαιτήσεις, ενώ και ο εκθεσιακός εξοπλισμός είναι ακατάλληλος και εμφανίζει εκτεταμένες φθορές.

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη περιήγηση όλων των επισκεπτών στο χώρο της έκθεσης, καθώς και η προστασία και ενδεδειγμένη ανάδειξη των συλλογών του, προκειμένου το μουσείο Πετραλώνων να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την πιστοποίηση των μουσείων (σύμφωνα με την Υ.Α.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011) και να διασφαλιστεί η διατήρηση και ελκυστικότητά του ως εδραιωμένου τουριστικού προορισμού και η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην αναβάθμιση του εκθεσιακού χώρου προκειμένου να φιλοξενήσει τη νέα έκθεση, στην αντικατάσταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου εκθεσιακού εξοπλισμού, στη συντήρηση, αρχαιολογική τεκμηρίωση και επανατοποθέτηση των εκθεμάτων, στη δημιουργία και προβολή πληροφοριακού υλικού για το κοινό συμπεριλαμβανομένων ΑμΕΑ.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Χαλκιδική: Αναβαθμίζεται ο εκθεσιακός χώρος του μουσείου Πετραλώνων επισκεφθείτε το infonews24.gr