ΑΝΕΣΕΡ: Θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα υπεγράφησαν ακόμα δεκατέσσερις (14) Συμβάσεις
Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Διαβάστε Τώρα
Πηγή: e-vima
Για να δείτε όλο το άρθρο ΑΝΕΣΕΡ: Θα επιχορηγηθούν εξήντα επτά έργα ιδιωτικού χαρακτήρα επισκεφθείτε το e-vima.gr