Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος: Νά προσέχετε ἑαυτούς καί ἀλλήλους

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
απευθύνθηκε ο Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρήτης Θεολόγος.

Αναλυτικά παρουσιάζεται το μήνυμα του

«Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν
ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῆ θλίψει ἡμῶν, εἰς τό δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τούς
ἐν πάσῃ θλίψει διά τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοί ὑπό τοῦ
Θεοῦ.» ( Β΄Κορ.1,3-4)

Μέ συνοχή καρδίας ἀλλά καί πίστιν θερμήν πρός τόν Κύριον, «εἰς ὅν
ἠλπίκαμεν ὅτι καί ἔτι ρύσεται» (Β΄Κορ,1,10) ἐκ τῆς ἐνεστώσης σκληρᾶς
περιστάσεως παρακολουθοῦμεν ὅλοι μας τίς πρόσφατες ἀνησυχητικές
ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες διαδραματίζονται δυστυχῶς καί στήν περιοχήν μας, ἕνεκα
τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ.

Διαβάστε Τώρα
Πηγή: e-vima
Για να δείτε όλο το άρθρο

Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρήτης Θεολόγος: Νά προσέχετε ἑαυτούς καί ἀλλήλους

επισκεφθείτε το e-vima.gr