Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’αρ.11247/28-12-2012 Απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ3465/Β’/28-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.2890/15-03-2013 Απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β’/28-12-2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630/Β’/20-03-2013),

2)Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 36, του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α’/02-03-2011),

3)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.

Διαβάστε Τώρα
Πηγή: e-vima
Για να δείτε όλο το άρθρο Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων επισκεφθείτε το e-vima.gr