Άφησαν… έξω την αντιπολίτευση από την επιτροπή προσλήψεων προσωπικού της ΚΕΔΗΣ- Ζήτημα ηθικής έθεσαν σύμβουλοι

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Εκτός της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ), άφησαν τα μέλη της αντιπολίτευσης, προκαλώντας την αντίδραση αντιπολιτευομένων παρατάξεων, που ζήτησαν την τοποθέτηση έστω ενός μέλους, για λόγους ηθικής τάξης.

Και τα τρία μέλη της επιτροπής, προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, δηλαδή της δημοτικής αρχής.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ, την περασμένη Παρασκευή, τέθηκε το θέμα του ορισμού επιτροπής προσλήψεων προσωπικού.

Εισηγούμενη η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ Χρυσάνθη Παλάζη ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με το υπ΄ αριθμ. 14196/04-04-2003 έγγραφό του ορίζει τους όρους και τις διαδικασίες προσλήψεων για το έτος 2003, έπειτα και από τη δημοσίευση του Ν. 3051/2002. Η παραπάνω εγκύκλιος είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πέραν των άλλων προϋποθέσεων και διαδικασιών, προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από αιρετά μέλη ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας. Προτείνω, τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ. α) κ. Χρυσάνθη Παλάζη-Τσοχατζίδη ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την κ. Συρματένια Ανατολάκη, β) κ. Έλλη Ζαλιμίδου με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σιαμάγκα και γ) κ. Ελένη Κατσαρίδου με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Ταΐρη. Η θητεία των μελών της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού έχει χρονική διάρκεια αυτοδίκαια μέχρι τη λήψη της θητείας των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο κ. Παντελής Χράπας, μέλος του Δ.Σ., πρότεινε να συμμετέχει στην επιτροπή προσλήψεων και μέλος της αντιπολίτευσης για λόγους ηθικούς και δήλωσε την επιθυμία του να συμμετέχει.

Η κ. Σταλακτή Ηλιοπούλου, επίσης μέλος, δήλωσε ότι επιθυμεί και η ίδια να συμμετέχει στην επιτροπή προσλήψεων, ώστε να υπάρχει και μέλος της αντιπολίτευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)», αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία και όρισαν την επιτροπή προσλήψεων προσωπικού με χρονική διάρκεια αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1) Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ως Πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρώτρια την Ανατολάκη Συρματένια, μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
2) Ζαλιμίδου Ελισσάβετ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με αναπληρωτή τον Σιαμάγκα Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
3) Κατσαρίδου – Μυστακίδου Ελένη, μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με αναπληρωτή τον Ταΐρη Γεώργιο, μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Οι κ.κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή και Χράπας Παντελής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειοψήφισαν.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Άφησαν… έξω την αντιπολίτευση από την επιτροπή προσλήψεων προσωπικού της ΚΕΔΗΣ- Ζήτημα ηθικής έθεσαν σύμβουλοι επισκεφθείτε το infonews24.gr