Χρ. Μέγκλας για πρόγραμμα «Διέξοδος»: «Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις»

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν προς ενίσχυση, μέσω του προγράμματος «Διέξοδος», από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πολλοί επιχειρηματίες των Σερρών αντιδρούν και αμφισβητούν την διαφάνεια της διαδικασίας, ενώ τόσο το Επιμελητήριο Σερρών, όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος Σερρών βρέθηκαν στο «στόχαστρο» των επικριτών.

Τη δική του απάντηση έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών (ΕΒΕΣ) Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος τόνισε αρχικά πως στόχος του Προγράμματος «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ήταν η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες από τον κορονοϊό με μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μέγκλα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης) έτους 2019, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019 και η επίπτωση του κορονοϊού στον κύκλο εργασιών για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανέρχονται σε περίπου 285 με δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ποσού περίπου 7.745.800€ και πως σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν απορριφθεί, έχουν προθεσμία έως την Τετάρτη 13/1/2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά της απόφασης απόρριψης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο κ. Χρήστος Μέγκλας πρόσθεσε:
«Το Επιμελητήριο Σερρών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσει τις επιχειρήσεις – μέλη του σχετικά με τη δράση αυτή τόσο πριν από τη δημοσίευσή της, προκειμένου να εξετάσουν εάν μπορούν να συμμετάσχουν και να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όσο και μετά τη δημοσίευση αυτής, προκειμένου να υποβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις από επιχειρήσεις του Ν. Σερρών.
Από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσης της Πρόσκλησης ζητήσαμε με επιστολή μας προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τη διάθεση ποσού 15 εκατ. ευρώ από τη δράση αυτής προς επιχειρήσεις του Ν. Σερρών, ποσό το οποίο είναι ανάλογο με τον πληθυσμό του Ν. Σερρών σε σχέση με τον πληθυσμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής μας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημέρωσε ότι το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης εγκρίθηκε ως έχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεών του, μεταξύ των οποίων είναι και τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων.
Με στόχο πάντα τη στήριξη των μελών μας, προτρέπουμε τις επιχειρήσεις μας να είναι σε εγρήγορση, σε συνεχή επικοινωνία με το Επιμελητήριο, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να υποβάλλουν αιτήσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να έχουν πιθανότητες έγκρισης και χρηματοδότησης.
Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα, τις προτάσεις και τις διαρκείς πιέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών, θα στηρίξει την τοπική μας επιχειρηματικότητα και θα μετριάσει τη ζημία που υφίστανται ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις».
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Χρ. Μέγκλας για πρόγραμμα «Διέξοδος»: «Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις» επισκεφθείτε το infonews24.gr