ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έξι ατόμων στις Σέρρες- Πως κάνετε αίτηση

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Σερρών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στο Δήμο Σερρών.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες:
• ΠE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ1/Α)
• ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ2/Α)
• ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 17/12/2020 έως και 28/12/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (s.zachara@deddie.gr) είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ , Προύσσης 2Α ,Τ.Κ. 62124 υπόψη κ. Ζαχαρά Σταματίας και κ. Βαζάκα Ωραίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210-98342 ή 23210-98343).
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έξι ατόμων στις Σέρρες- Πως κάνετε αίτηση επισκεφθείτε το infonews24.gr