Διά περιφοράς συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βισαλτίας

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Διά περιφοράς και με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, αύριο Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 29 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.218/2019(ΑΔΑ:6Σ90Ω9Β-2ΛΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης μελών της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκποίηση, εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και για την αγορά ή εκμίσθωση εκ μέρους του Δήμου κινητών ή ακινήτων πραγμάτων τρίτων για το έτος 2019 και εφεξής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.6/2020(ΑΔΑ:61ΕΥΩ9Β-ΦΧΖ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους της «Επιτροπής παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης για τις προμήθειες που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις» έτους 2020 λόγω προσωρινής απόσπασης του από το Δήμο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας Λαϊκής Αγοράς.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ έτους 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο Αγρόκτημα Αχινού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 31ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 32ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 33ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 34ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13o: Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας βάσει της 1ης Τροποποίησης της υπ΄ αριθ.64403/05-10-2020 Απόφασης Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.60/2020 (ΑΔΑ:ΩΘΠ5Ω9Β-ΨΡΟ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό νέων μελών ως εκπρόσωπων των εργαζομένων (τακτικού και αναπληρωματικού) στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας» και διακριτό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Β.».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. κ. Μασλαρινός Α.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Διά περιφοράς συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βισαλτίας επισκεφθείτε το infonews24.gr