ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 115 προσλήψεις – Οι θέσεις για Σέρρες

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:H Ελληνική Στατιστική Αρχή ενισχύεται με 115 νέους υπαλλήλους για οκτώ μήνες για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elstatsox1@statistics.gr.

Για τις θέσεις των υπαλλήλων Στατιστικής ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

— Δείτε Επίσης — Προβλήματα με την οθόνη αφής σε μερικά iPhone 12 Mini

Για τις θέσεις υπαλλήλων Πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική Υπηρεσία ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εύβοια (Χαλκίδα) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εύβοια (Χαλκίδα) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εύβοια (Χαλκίδα) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αιτωλοακαρνανίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αιτωλοακαρνανίας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αργολίδας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αργολίδας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αργολίδας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αρκαδίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αρκαδίας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αρτας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αρτας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αχαΐας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Αχαΐας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Βοιωτίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Βοιωτίας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Βοιωτίας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Γρεβενών ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Δράμας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Δράμας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Δωδεκανήσου (Ρόδος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Δωδεκανήσου (Ρόδος) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Δωδεκανήσου (Ρόδος) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εβρου (Αλεξ/πολη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εβρου (Αλεξ/πολη) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Εβρου (Αλεξ/πολη) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ευρυτανίας (Καρπ/σι) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ζακύνθου ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ζακύνθου ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ηλείας (Πύργος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ηλείας (Πύργος) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ημαθίας (Βέροια) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ημαθίας (Βέροια) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ημαθίας (Βέροια) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ηρακλείου ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ηρακλείου ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΥΣ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Θεσσαλονίκης ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Καβάλας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Καρδίτσας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Καστοριάς ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κέρκυρας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κέρκυρας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κέρκυρας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΥΣ Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κιλκίς ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κιλκίς ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κοζάνης ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Κορινθίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΥΣ Κυκλάδων (Ερμούπολη) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΥΣ Κυκλάδων (Ερμούπολη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΥΣ Κυκλάδων (Ερμούπολη) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λακωνίας (Σπάρτη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λακωνίας (Σπάρτη) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λάρισας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΥΣ Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΠΥΣ Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΥΣ Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λέσβου (Μυτιλήνη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λέσβου (Μυτιλήνη) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Λευκάδας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Μαγνησίας (Βόλος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Πέλλας (Εδεσσα) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Πέλλας (Εδεσσα) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Πιερίας (Κατερίνη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Πιερίας (Κατερίνη) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Πρέβεζας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ρεθύμνου ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ροδόπης (Κομοτηνή) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ροδόπης (Κομοτηνή) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Ροδόπης (Κομοτηνή) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Σάμου ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Σερρών ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Σερρών ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Τρικάλων ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Τρικάλων ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Φθιώτιδας (Λαμία) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Φθιώτιδας (Λαμία) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Φλώρινας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Φωκίδας (Αμφισσα) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Χαλκιδικής (Πολύγυρος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Χανίων ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – ΠΥΣ Χίου ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Για να δείτε όλο το άρθρο ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 115 προσλήψεις – Οι θέσεις για Σέρρες επισκεφθείτε το serres24.gr