Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών την Τετάρτη

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών διά περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, από ώρα 13:00 έως 15:00 μεσημβρινή, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού, από 19-12-2020 και έως 30-06-2023 λόγω ένταξης της πράξης λειτουργίας του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρική Μακεδονία (άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»), χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου ¨Νάσιουτζικ¨ σε πολυχώρο πολιτισμού».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών την Τετάρτη επισκεφθείτε το infonews24.gr