ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: Τα ημερήσια χειμερινά δρομολόγια 2021-2022

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα χειμερινά δρομολόγια στα υπεραστικά ΚΤΕΛ Νομού Σερρών 2021 -2022

Επίσης επισυνάπτονται και οι ώρες αναχώρησης των λεωφορείων από τις αφετηρίες τους.

Τα ημερήσια χειμερινά δρομολόγια των γραμμών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. και τις ώρες αναχώρησης των λεωφορείων από τις αφετηρίες τους, τα οποία θα ισχύσουν από 01-10-2021 έως 30-06-2022 όπως αναφέρονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες:

Οι αστυνομικές Αρχές παρακαλούνται όπως παρακολουθούν την πιστή εφαρμογή και να μας αναφέρουν κάθε παράβαση από τα καθοριζόμενα δρομολόγια για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων κατά των υπευθύνων.

Η παρούσα ισχύει από 01-10-2021 έως 30-06-2022.

Περίοδος : 1/10/2021 – 30/6/2022

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σέρρες – Θεσσαλονίκη (Κοινά) Δε – Πα 06:30 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
Σάββατο 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
Κυριακή – Αργία 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
Σέρρες – Θεσσαλονίκη (ΥπερΤαχέα) Δε – Πα 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00
Σάββατο 09:00 · 11:00 · 13:00 · 15:00 · 17:00 · 19:00
Κυριακή – Αργία 12:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00
Θεσσαλονίκη – Σέρρες (Κοινά) Δε – Πα • 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00
Σάββατο 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00
Κυριακή – Αργία 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00
Θεσσαλονίκη – Σέρρες (Υπερταχέα) Δε – Πα 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30
Σάββατο 12:30 · 14:30 · 16:30 · 18:30
Κυριακή – Αργία 15:30 · 16:30 · 17:30 · 18:30 · 19:30 · 20:30 · 21:30
Σέρρες – Αθήνα (Ταχέα) Δε – Κυριακή 09:45 · 15:00· 21:45
Αθήνα – Σέρρες (Ταχέα) Δε – Κυριακή 09:15 · 15:00 · 21:45
Σέρρες – Αλεξανδρούπολη Παρασκευή & Κυριακή 15:00 · 19:30
Αλεξανδρούπολη – Σέρρες Παρασκευή & Κυριακή 15:00 · 19:30
Σέρρες – Καβάλα Δε – Πα 06:30 · 10:30 · 15:00 · 17:30
Σάββατο – Κυριακή – Αργίες 15:00 · 17:30
Καβάλα – Σέρρες Δε – Πα 07:00 · 10:30 · 15:00 · 18:00
Σάββατο – Κυριακή – Αργίες 15:00 · 18:00
Σέρρες – Αεροδρόμιο Μακεδονία 1 08:00
Αεροδρόμιο Μακεδονία – Σέρρες 1 18:00

ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Σέρρες – Ηράκλεια Δε – Πα 05:45 · 08:00 · 09:10 · 10:10 · 11:00 · 12:10 · 15:10 · 18:10 · 21:10 (Μέσω Αμμουδιάς 10:10,18:10,)
Σάββατο 07:10 · 09:10 · 11:10 · 13:10 · 15:10 · 17:10 · 20:30 (Μέσω Αμμουδιάς : 09:10,11:10, 13:10,15:10, 17:10 20:30. Μέσω Ν.Τυρολοης : 17:10 )
Κυριακή – Αργία 09:10 · 11:10 · 13:10 · 15:10 · 17:10 · 20:30 (Μέσω Αμμουδιάς : 09:10,11:10,15:10,17:10, 20:30. ΜέσωΤυρολόης : 13:10,17:10)
Ηράκλεια – Σέρρες Δε – Πα 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:30 · 15:00 · 16:30 · 18:00 · 20:00 (Μέσω Αμμουδιάς : 09:00,15:10,18:00)
Σάββατο 07:00 · 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 17:00 · 20:00 (Μέσω Αμμουδιάς – Γεφυρουδίου: Όλα)
Κυριακή – Αργία 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 17:00 · 20:00 (Μέσω Γεφυρουδίου – Αμμουδιάς : Όλα)
Σιδηρό κάστρο – Ηράκλεια – Θεσσαλονίκη Δε – Πα 06:00 · 08:00 · 11:00 · 13:50 · 18:00
(Των 08:00 και των 13:50 μέσω Ζευγολατειού – Χειμάρρου –
Δασοχωρίου. Τα άλλα μέσω Αμμουδιάς – Καρπερής.)
Σάββατο 08:00 · 11:00 · 13:50 · 18:00 (των 13:50 μέσω Δασοχωρίου- Χειμάρρου -Ζευγολατειού, τα άλλα μέσω Αμμουδιάς – Καρπερής.)
Κυριακή – Αργία 13:50 · 18:00 ( Των 13:50 μέσω Δασοχωρίου-Χειμάρρου – Ζευγολατειού, τα άλλα μέσω Αμμουδιάς – Καρπερής.)
Θεσσαλονίκη – Ηράκλεια – Σιδηρόκαστρο Δε – Πα 08:00 · 12:00 · 15:00 · 18:00 (Όλα μέσω Αμμουδιάς, Καρπερής 15:00 μέσω Ζευγολατειού-Χειμάρρου .)
Σάββατο 08:00 · 12:00 · 15:00 · 18:00. (Όλα μέσω Αμμουδιάς – Καρπερής εκτός των 15:00 μέσω Ζευγολατειού – Χειμάρρου .)
Κυριακή – Αργία 15:00 · 18:00 ( Μέσω Αμμουδιάς εκτός των 15:00 μέσω Ζευγολατειού – Χειμάρρου.)
Ηράκλεια – Χρυσοχώραφα – Λιμνοχώρι Δε – Πε 08:00:00
Παρασκευή 08:05 · 10:00 ·12:15· 14:15
Λιμνοχώρι – Χρυσοχώραφα – Ηράκλεια Δε – Πε 08:20 · 12:00
Λιμνοχώρι – Χρυσοχώραφα – Ηράκλεια Παρασκευή 08:30 · 10:30 ·12:30· 14:45
Σέρρες – Σιδηρόκαστρο Δε – Πα 05:30 ΟΧΙ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ · 08:30 · 10:10 · 11:00 · 11:50 · 12:40 · 15:10 * 18:10 * 21:10. (Μέσω Λευκώνα – Χριστού – Μελενικιτσίου:Όλα & Μέσω Καμαρωτού – Χορτερού: 08:45, 15:10,18:10 .)
Σάββατο 07:10 · 09:10 · 11:10 · 13:10 · 15:10 · 17:10 · 20:30. (Μέσω Μελενικιτσίου: Όλα & Μέσω Καμαρωτού -Χορτερού : 09:10, 13:10,15:10)
Κυριακή – Αργία 09:10 · 11:10 · 13:10 · 15:10 · 17:10 · 20:30. (Μέσω Μελενικιτσίου : Όλα & Μέσω Καμαρωτού- Χορτερού : 09:10,13:10,17:10)
Σιδηρόκαστρο – Σέρρες Δε – Πα 08:00 · 08:15 · 09:00 · 10:00 · 11:30 · 13:00 · 15:10 · 17:00 · 19:00 * 20:10. (Όλα τα δρομολόγια μέσω Μελενικιτσίου. Των 08:15,13:00,μέσω Χορτερού – Καμαρωτού.)
Σάββατο 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 17:00 · 20:00. (Των 08:00, 14:00,17:00 μέσω Χορτερού – Καμαρωτού.)
Κυριακή – Αργία 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 17:00 · 20:00. (Όλα μέσω Μελενικιτσίου. Των 08:00,14:00 17:00 μέσω Χορτερού – Καμαρωτού.)
Σέρρες – Προβατάς – Άνω Καμήλα – Μονοκκλησιά Δε – Πα 06:55 · 11:00 · 13:00 · 17:10 · 19:10
Σάββατο 08:15 · 14:00 · 17:10
Κυριακή – Αργία 14:10 · 17:10 · 19:10
Άνω Καμήλα – Μονοκκλησιά – Πρόβατά – Σέρρες Δε – Πα 09:30 · 11:30 · 14:30 · 17:10 · 20:20
Σάββατο 08:30 · 14:20 · 17:10 · 20:10
Κυριακή – Αργία 14:10 · 20:20
Σέρρες – Προβατάς – Βαμβακιά – Αναγέννηση – Καρπερή Δε – Πα 06:55 · 11:00 · 12:30 · 17:10 · 19:10
Σαββατο 08:15 · 14:10 · 17:10
Κυριακή – Αργία 14:10 *19:10
Καρπερή – Αναγέννηση – Βαμβακιά – Προβατάς – Σέρρες Δε – Πα 09:15* 09:40 · 11:40 · 13:40 · 17:40 · 19:40
Σαββατο 09:15 · 17:40 · 19:40
Κυριακή – Αργία 17:40 · 19:40
Σέρρες – Στρυμονικό – Ζευγολατειό – Χείμαρρος Δε -Σα 11:00 · 14:10
Χείμαρρος – Τριάδα – Ζευγολατειό – Στρυμονικό – Προβατάς Σέρρες Δε – Πα 08:40 *14:40
Σάββατο 07:40 *08:40 · 14:40
Σέρρες – Προβατάς – Στρυμονικό – Καλόκαστρο – Άμπελοι – Τριανταφυλλιά Δε – Πα 11:00:00
Τριανταφυλλιά – Άμπελοι – Καλόκαστρο – Στρυμονικό – Προβατάς- Σέρρες Δε – Πα 08:30 · 14:45
Στρυμονικό – Κεφαλοχώρι Τετάρτη 08:00 · 12:00
Κεφαλοχώρι – Στρυμονικό Τετάρτη 08:30 *12:20
Σέρρες – Νέα Τυρολόη Δε-Πα 18:10:00
Σέρρες – Νέα Τυρολόη Σαββατο 13:10* 17:10
Σέρρες – Νέα Τυρολόη Κυριακή – Αργία 13:10 · 17:10
Σέρρες – Βαρυκό Τρίτη 15:10:00
Βαρυκό – Σέρρες Τρίτη 08:10:00
Σιδηρόκαστρο – Καπνόφυτο – Αχλαδοχώρι – Καρυδοχώρι Πέμπτη 08:10 · 15:15
Καρυδοχώρι – Αχλαδοχώρι – Σιδηρόκαστρο Πέμπτη 09:00 · 16:00
Σιδηρόκαστρο – Βυρώνεια – Άνω Πορόια – Πλατανάκια – Καστανούσσα Δε – Πα 06:20 · 11:40
Καστανούσσα – Πλατανάκια – Άνω Πορόια – Βυρώνεια – Σιδηρόκαστρο Δε – Πα 15:00:00
Σιδηρόκαστρο – Ακριτοχώρι – Ροδόπολη – Άνω Πορόια Δε – Πα 06:20 · 11:40
Σιδηρόκαστρο – Προμαχώνας – Άγγιστρο Πέμπτη 08:00 · 15:40
Άγγιστρο – Προμαχώνας – Σιδηρόκαστρο Πέμπτη 08:40 · 16:00
Σιδηρόκαστρο – Βυρώνεια Δε – Πα 06:20 · 11:40 · 15:10
Ηράκλεια – Τριάδα Παρασκευή 09:00* 12:00 · 14:40
Τριάδα – Ηράκλεια Παρασκευή 09:20 · 12:20 · 15:10
Ηράκλεια – Δασοχώρι Δε – Πα 08:20 · 14:30
Ηράκλεια – Δασοχώρι Σαββατο – Κυριακή – Αργία 14:20:00
Δασοχώρι- Ηράκλεια Δε – Κυ 15:45:00

Νιγρίτα – Λουτρά – Μαυροθάλασσα – Κερδύλλια
Τε 10:00 · 12:15 · 16:00 · 19:15 (Των 16:00 μέσωΤραγίλου και Αηδονοχωρίου &των 19:15 ως Δάφνη, Καστανοχώρι & ΕΥΚΑΡΠΙΑ).
Νιγρίτα – Λουτρά – Μαυροθάλασσα – Κερδύλλια Σάββατο 08:00 · 10:00 · 12:15 · 14:00 · 16:00 · 19:15 ( Των 10:00 ως Μαυροθάλασσα. Των 14:00 ως Σιτοχώρι & 19:15 ως Δάφνη, Ευκαρπία και Καστανοχώρι)
Νιγρίτα – Λουτρά – Μαυροθάλασσα – Κερδύλλια Κυριακή – Αργία 12:15 · 16:00 · 19:15 (των 19:15 ως Δάφνη , Ευκαρπία και Καστανοχώρι)
Κερδύλλια – Λουτρά – Νιγρίτα Δε – Πα 09:45 · 11:45 Μόνο Τετάρτη · 13:45 · 17:45
Κερδύλλια – Λουτρά – Νιγρίτα Σάββατο 09:45 · 13:45 · 17:45
Κερδύλλια – Λουτρά – Νιγρίτα Κυριακή – Αργία 13:45 · 17:45
Νιγρίτα – Αχινός – Πατρίκι Δε – Πα 08:15 · 11:15
Σάββατο 08:15 · 11:00 · 14:00
Αχινός – Πατρίκι – Νιγρίτα Δε – Πα 08:20 (όχι Φλάμπουρο) · 12:30 · 14:20
Σάββατο 08:30 · 11:20 · 14:20
Νιγρίτα – Νικόκλεια – Βέργη Δε – Πα 10:00 · 12:10 · 14:15 (μόνο Βέργη) · 17:10 (μόνο Νικόκλεια) · 19:10
Σάββατο 10:00 · 12:30 · 14:15 (μόνο Βέργη) · 17:10 (μόνο Νικόκλεια) · 19:10
Κυριακή – Αργία 14:10 (μόνο Βέργη) · 17:10
Βέργη – Νικόκλεια – Νιγρίτα Δε – Πα 10:15 · 15:20
Σάββατο 08:20 · 10:20 *13:00 · 15:20
Κυριακή – Αργία 15:20 (Βέργη)
Νιγρίτα – Λυγαριά – Δημητρίτσι Δε – Πα 06:15 · 09:10 · 10:00 (Μόνο Δημητρίτσι) · 12:10 · 17:10 · 19:10
Σάββατο 09:10 · 10:00 (Μόνο Δημητρίτσι) · 12:10 · 14:00 · 17:10 · 19:10
Κυριακή – Αργία 09:10 · 17:10 · 19:10
Δημητρίτσι – Λυγαριά – Νιγρίτα Δε – Πα 09:45 · 10:30 · 12:45 · 18:15 · 20:15
Σάββατο 09:45 · 10:30 · 12:45 · 14:45 · 18:15 · 20:15
Κυριακή – Αργία 10:15 · 18:15 · 20:15
Σέρρες – Σκουτάρι – Κ. Καμήλα – Κουβούκλιο – Αδελφικό – Βαμβακούσα – Κουμαριά Δε – Πα 07:00 · 10:00 · 12:00 · 14:30 · 17:00 · 20:00
Σάββατο – Κυριακή – Αργία 08:00 · 11:00 · 14:30 · 17:00 · 20:00
Κουμαριά – Βαμβακούσα – Αδελφικό – Κουβούκλιο – Κ. Καμήλα – Σκούταρι – Σέρρες Δε – Πα 08:30 · 10:30 · 12:30 · 15:00 · 17:30 · 20:30
Σάββατο – Κυριακή – Αργία 08:30 · 11:30 · 15:00 · 17:30 · 20:30
Νιγρίτα – Δημητρίτσι – Θεσσαλονίκη Δε – Πα 06:10 · 09:10 · 12:10 · 14:00 (Μέσω Βέργης – Τριανταφυλλιάς) • 17:10 Μέσω Νικόκλειας · 19:10 Μέσω Νικόκλειας , Βέργης
Σάββατο 09:10 · 12:10 * 14:00 (Μέσω Βέργης – Τριανταφυλλιάς) * 17:10 ΜΕΣΩ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ *19:10 Μέσω Νικόκλειας , Βέργης
Κυριακή – Αργία 09:10 · 15:10 (Μέσω Βέργης – Τριανταφυλλιάς) * 17:10 Μέσω Νικόκλειας · 19:10
Θεσσαλονίκη – Δημητρίτσι – Νιγρίτα Δ – Πα 08:00 · 11:00 · 14:00 (ΜέσωΤριανταφυλλιάς – Βέργης) · 19:00
Σάββατο 08:00 · 11:00 · 14:00 · 17:00 · 19:00
Κυριακή – Αργία 09:00 · 14:00 · 17:00 · 19:00
Σέρρες – Νέα Ζίχνη – Αγιοχώρι – Δράμα Δε – Πα 06:30 · 12:50 · 17:00 · 19:00
Σάββατο – Κυριακή – Αργία 09:00 · 13:00 · 19:00
Δράμα – Αγιοχώρι – Νέα Ζίχνη – Σέρρες Δε – Πα 07:15 · 09:00 · 13:15 · 19:00
Σάββατο 09:00 · 11:00 · 15:00 · 19:00
Κυριακή – Αργία 11:00 · 15:00 · 19:00
Σέρρες – Πεντάπολη – Εμμανουήλ Παππάς Δε – Πα 06:30 · 08:30* 10:30 · 12:15 · 16:00 · 20:00
Σάββατο 07:45 · 10:30 · 14:30 · 16:00 · 20:15
Κυριακή – Αργία 07:45 · 11:30 · 13:30 · 16:00 · 20:15
Εμμανουήλ Παππάς – Πεντάπολη – Σέρρες Δε – Πα 09:00 · 11:00 · 12:45 · 16:30 · 20:30
Σάββατο 08:15 · 11:00 · 15:00 · 16:30 · 20:45
Κυριακή – Αργία 08:15 · 12:00 · 14:00 · 16:30 · 19:15 · 20:45
Σέρρες – Χρυσό – Άγιο Πνεύμα Δε – Πα 06:25 · 09:00 · 11:30 · 14:30 · 17:00 · 20:00
Νέα Πέτρα – Γάζωρος – Θολός – Σέρρες Σάββατο 07:25 · 08:15 · 14:00 · 17:45
Κυριακή – Αργία 14:00 · 17:45
Σέρρες – Νέος Σκοπός – Σέρρες Δε – Πα 08:00 · 09:30 · 12:00 · 15:40 · 18:00 · 20:15
Σάββατο 08:00 · 12:00 · 14:30 · 18:00 · 20:15
Κυριακή – Αργία 08:00 · 12:00 · 14:30 · 18:00 · 20:15
Ψυχικό – Νέος Σκοπός – Σέρρες Δευτέρα 08:40 · 10:10 · 12:40 · 15:15 · 18:15 · 21:00
Σάββατο 08:45 · 11:30 · 15:15 · 18:15 · 21:00
Κυριακή – Αργία 08:45 · 12:40 · 15:15 · 18:15 · 21:00
Σέρρες – Μεσοκώμη – Παραλίμνιο – Πεθελινό Δε – Πα 08:00 · 12:00 · 15:40 · 18:00 · 20:15
Σάββατο 08:00 · 12:00 · 14:30 · 17:30 · 20:15
Κυριακή – Αργία 08:00 · 12:00 · 14:30 · 17:30 · 20:15
Πεθελινό – Παραλίμνιο – Μεσοκώμη – Σέρρες Δε – Πα 08:45 *12:45 · 14:30 · 18:45 · 20:50
Σάββατο 08:45 · 12:45 · 15:15 · 18:45 · 20:50
Κυριακή – Αργία 08:45 · 12:45 · 15:15 · 18:15 · 20:50
Σέρρες – Δαφνούδι Δε – Πα 06:45 · 12:00 · 17:15
Σάββατο 06:45 · 09:30 · 13:15 · 17:15
Κυριακή – Αργία 13:15*17:15
Δαφνούδι- Σέρρες Δε – Παρασκευή 18:00:00
Τρίτη 09:40 · 18:00
Σάββατο 07:40 · 10:05 · 14:15 · 18:00
Κυριακή – Αργία 14:00 · 17:45
Νέα Ζίχνη – Αγριανή Πέμπτη 08:10 · 14:10
Αγριανή – Νέα Ζίχνη Πέμπτη 08:30 · 14:30
Σέρρες – Αναστασία Πέμπτη 08:10 · 14:10
Αναστασία – Σέρρες Πέμπτη 08:30 · 14:30
Σέρρες – Ελαιώνας Τρίτη 08:10 · 14:05
Ελαιώνας – Σέρρες Τρίτη 08:30 · 15:00
Σέρρες – Ανω Βροντού Τρίτη 08:00 · 14:05
Ανω Βροντού – Σέρρες Τρίτη 09:00 · 15:30
Σέρρες – Ορεινή Δε – Πα 07:20 · 12:30 ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ · 16:00
Σάββατο 07:45 · 12:30
Κυριακή – Αργία
Ορεινή – Σέρρες Δε – Πα 13:15(ΜΟΝΟΤΡΙΤΗ) · 16:40
Σάββατο 08:30 · 13:15 · 16:40
Κυριακή – Αργία
Νέα Ζίχνη – Σκοπιά Πέμπτη 08:00 · 12:30
Νέα Ζίχνη – Σφελινός Πέμπτη 08:00 · 12:30
Σφελινός – Νέα Ζίχνη Πέμπτη 08:10:00
Νέα Ζίχνη – Μύρκινος Πέμπτη 12:00:00
Μύρκινος – Νέα Ζίχνη Πέμπτη 08:10:00
Σέρρες – Δραβήσκος – Παλαιοκώμη Δε – Πα 08:00 · 10:00 (ως Μαυρόλοφο) · 12:00 · 16:00
Σάββατο – Κυριακή – Αργία 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 16:00
Παλαιοκώμη – Νέα Ζίχνη – Σέρρες Δε – Πα 10:00 · 16:15 · 18:00
Σάββατο 10:00 · 12:00 · 14:00 · 18:00
Κυριακή – Αργία 09:00 · 12:00 · 14:00 · 16:00 · 18:00
Ροδολίβος – Πρώτη – Άνω Αγγίστα – Νέα Ζίχνη – Σέρρες Δε – Πα 08:45 · 11:20 (όχι Αγγίστα) · 14:00 · 18:50
Σάββατο 18:50:00
Κυριακή – Αργία 18:50:00
Κορμίστα – Ηλιοκώμη – Πρώτη – Ροδολίβος – Παλαιοκώμη – Θεσσαλονίκη Δε – Πα 06:20 (ως Παλαιοκώμη) * 08:20 * 10:20 (ως Μεσολακκιά) * 12:20 · 16:20
Σάββατο 08:20 · 16:20
Κυριακή – Αργία 12:20 · 16:20
Θεσσαλονίκη – Παλαιοκώμη – Ροδολίβος – Πρώτη – Βιτάστα – Κορμίστα Δε – Πα 08:30 · 12:30 · 16:30
Σάββατο 12:30 · 16:30
Κυριακή – Αργία 12:30 · 16:30
Σέρρες – Πεντάπολη – Τούμπα Δε – Πα 12:00(όχι Πεντάπολη) * 17:15
Σάββατο 09:30 * 13:15 (όχι Πεντάπολη) * 17:15
Κυριακή – Αργία 13:15 · 17:15
Τούμπα – Πεντάπολη – Σέρρες Δε – Πα 10:00 · 14:00 · 17:45
Σάββατο 08:05 (όχι Πεντάπολη) * 09:50 * 13:50 (όχι Πεντάπολη) * 17:45
Κυριακή – Αργία 14:00 · 17:45
Σέρρες – Ξηρότοπος Τρίτη 08:00 · 15:00 κάθε Τρίτη
Ξηρότοπος – Σέρρες Τρίτη 08:30 · 15:30 κάθε Τρίτη
Θερμά – Νιγρίτα Δε – Πα 08:45 *10:00 · 10:45 · 13:00 · 14:45 · 18:30
Σάββατο 07:45 · 08:45 · 10:00 · 10:45 · 13:00 · 14:45 · 18:30
Νιγρίτα – Θερμά Δε – Πα 08:00 · 09:40 · 10:00 · 12:15 · 12:40 · 14:00
Σάββατο 08:00 · 09:40 · 10:40 · 12:15 · 12:40 · 14:00
Δε – Πα 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:00 · 12:30 · 13:30 · 15:30 · 16:45 · 19:00
Σάββατο 07:30 · 08:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30 · 14:30 · 16:30 · 18:30 · 20:30
Νιγρίτα – Τερπνή Δε – Πα 08:15 · 10:10 · 11:15 · 12:00 · 13:10 *14:15 · 17:15 · 19:15
Σάββατο 08:10 · 09:10 · 10:10 · 11:10 · 12:10 · 13:15 · 14:15 · 15:15 · 17:15 · 19:15
Νιγρίτα – Ανθή – Φλάμπουρο Δε – Πα 06:45 · 07:10 · 07:35 · 08:45 · 09:30 · 11:00 · 12:30 · 13:30 · 15:30 · 17:30 · 19:30
Σάββατο 06:40 · 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 · 11:30 · 12:30 · 13:30
Φλάμπουρο – Ανθή – Νιγρίτα Δε – Πα 07:00 · 08:10 · 09:00 · 10:00 · 11:30 · 13:00 · 13:45 · 15:45 · 18:00
Σάββατο 07:00 · 08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00

Υπενθυμίζουμε επίσης και τα δρομολόγια Σέρρες – Νιγρίτα

Σέρρες – Νιγρίτα (Όλα μέσω Πεπονιάς) Δε – Πα 08:45 · 11:00 · 13:00 · 15:00 · 16:00 · 18:15 · 19:30 · 21:15
Σάββατο 08:45 · 10:15 · 11:30 · 13:00 · 15:15 · 17:15 · 19:15 · 20:30
08:45 · 11:45 · 13:45 · 16:15 · 18:15 · 20:30
Νιγρίτα – Σέρρες (Όλα μέσω Πεπονιάς) Δε – Πα 06:45 · 08:00 · 09:15 · 10:00 · 11:30 · 13:00 · 15:15 · 17:15 · 19:15 · 20:20
Σάββατο 08:00 · 09:30 · 11:30 · 13:00 · 15:15 · 17:15 · 20:00
Κυριακή – Αργία 09:15 · 11:15 · 13:15 · 15:15 · 17:15 · 20:00
Δε – Πα 10:00 ως Μ αυροθάλασσα · 12:15 · 16:00 · 19:15 (Των 16:00 μέσωΤραγίλου και Αηδονοχωρίου & των 19:15 ως Δάφνη, Καστανοχώρι & Ευκαρπία).

Περισσότερες πληροφορίες στα

Τηλ. Εκδοτηρίου: 23210-22822

Τηλ. Αποθήκης: 23210-26606

Το άρθρο ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: Τα ημερήσια χειμερινά δρομολόγια 2021-2022 εμφανίστηκε πρώτα στο Neaserres.

Πηγή: ΝΕΑΣΕΡΡΕΣ
Για να δείτε όλο το άρθρο ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: Τα ημερήσια χειμερινά δρομολόγια 2021-2022 επισκεφθείτε το neaserres.gr