Λαγγόνα: Ο μικρότερος κορμοράνος παγκοσμίως που αναπαράγεται στην Κερκίνη

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:Η λαγγόνα είναι ο μικρότερος κορμοράνος παγκοσμίως και η λίμνη Κερκίνη είναι ένα από τα λίγα μέρη της Ελλάδας, στα οποία αναπαράγεται.

Κατά τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την διατήρηση του είδους, δεδομένου ότι η, ανά τον κόσμο, κατανομή του είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Η λαγγόνα είναι μεταναστευτικό, μερικώς αποδημητικό και επιδημητικό πτηνό, ανάλογα με την περιοχή κατανομής, ενώ οι «μεταναστεύσεις» περιορίζονται σε σχετικά μικρές αποστάσεις. Οι πληθυσμοί των Βαλκανίων διαχειμάζουν εν μέρει στην ενδοχώρα και εν μέρει στις βορειοανατολικές μεσογειακές ακτές, ή κοντά σε αυτές.

Οι πληθυσμοί της Μαύρης Θάλασσας, μετακινούνται σαφώς περισσότερο, ενώ οι βόρειοι πληθυσμοί εγκαταλείπουν σε μεγάλο βαθμό τους τομείς τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ πολλοί «κατεβαίνουν» μέχρι το Β. Αιγαίο.
Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Λαγγόνα: Ο μικρότερος κορμοράνος παγκοσμίως που αναπαράγεται στην Κερκίνη επισκεφθείτε το infonews24.gr