Ο Δήμος Εμ. Παππά προσλαμβάνει υδρονομείς- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από σήμερα, 29/03/2024 έως την 05η/04/2024 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Αριθμός θέσεων
Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 72/2024 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Υδρονομείς πέντε (5) άτομα:
– δύο (2) θέσεις για την Κοινότητα Νεοχωρίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Νέου Σουλίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Δαφνουδίου
– μία (1) θέση για τις Κοινότητες Αγ. Πνεύματος -Χρυσού

Αρδευτική περίοδος
Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 72/2024 απόφαση του, όρισε την αρδευτική περίοδο από 01/05/2024 έως 30/09/2024.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες Διεύθυνση Χρυσό Σερρών Τηλέφωνο 2321352625 Αρμόδια υπάλληλος Καραγκιόζη Αναστασία.

Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Ο Δήμος Εμ. Παππά προσλαμβάνει υδρονομείς- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επισκεφθείτε το infonews24.gr

Ακολουθήστε τον ΑΚΑΝΕ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις