Στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης η ΚΕΔΗΣ για την ψηφιοποίηση ιδιωτικής συλλογής

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Πλήθος ερωτημάτων κατέθεσαν οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, στη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, το απόγευμα της Τετάρτης 31 Μαρτίου, σχετικά με το θέμα της ψηφιοποίησης ιδιωτικής συλλογής από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών.

Συγκεκριμένα, το θέμα αφορά στη συμμετοχή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στην υπ. αριθ. 367/75/Α3 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Επιλέχθηκε σε αυτή την πρόταση να ψηφιοποιηθούν αντικείμενα της Συλλογής Αλ. Χατζηλία.

Οι ερωτήσεις του Στ. Φωτιάδη

Πρώτος το λόγο πήρε, ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΕΡΡΑΣ» Στέφανος Φωτιάδης, ο οποίος, αφού διευκρίνισε πως η τοποθέτηση της παράταξης θα σταλεί γραπτώς στο Προεδρείο, ζητώντας και την αντίστοιχη γραπτή απάντηση, έθεσε εν τάχει τα εξής ερωτήματα:
▪ Πότε ο Δήμος Σερρών και ΚΕΔΗΣ έλαβαν επίσημη γνώση του προγράμματος;
▪ Γιατί η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ έγινε στη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης;
▪ Ποιο αντικείμενο και ποιους θεματικούς στόχους περιλαμβάνει η πρόταση του προγράμματος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα;
▪ Υπάρχουν προϋποθέσεις επιλογής και ένταξης άλλων προτάσεων;
▪ Ποια ήταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης στο πρόγραμμα;
▪ Από το υλικό αυτό, ποιος ωφελείται; Τι μένει υπέρ της ΚΕΔΗΣ και του Δήμου Σερρών;

Η παρέμβαση του Θ. Αραμπατζή

Για το ζήτημα ζήτησε να παρέμβει και ο επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων» Θόδωρος Αραμπατζής, ο οποίος έθεσε τις εξής ερωτήσεις:
▪ Γιατί έγινε πρόταση μόνο για τη συγκεκριμένη συλλογή; Μόνο αυτή πληρούσε τις προϋποθέσεις;
▪ Ποια τα οφέλη για την ΚΕΔΗΣ και πως θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση από την ΚΕΔΗΣ, όταν και εφόσον ενταχθεί;

Ερωτήματα και από την Αρ. Παπαφωτίου

Ερωτήματα τόσο προς τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη, όσο και προς την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ Χρυσάνθη Παλάζη, έθεσε η επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Σερραίων» Αριάδνη Παπαφωτίου.
Συγκεκριμένα, προς τον Δήμαρχο Σερρών έθεσε τα εξής ερωτήματα:
▪ Γνώριζε και ενέκρινε την ενέργεια της Προέδρου να φέρει στο διοικητικό συμβούλιο θέμα, προκειμένου να αποσπάσει απόφαση με ψευδεπίγραφο τίτλο;
▪ Γνώριζε και ενέκρινε την αλλαγή- κατά βούληση και χωρίς ενημέρωση και έγκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου- της συγκεκριμένης απόφασης, αλλαγές που αφορούσαν τόσο στον τίτλο, όσο και στο περιεχόμενο 3 συνεχόμενες φορές, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η αρχική απόφαση;
▪ Γνώριζε και ενέκρινε την εκ των υστέρων ανάθεση σε μελετητή, να συντάξει μια δαπανηρή μελέτη, η οποία όμως είχε ήδη εκπονηθεί όταν έγινε η ανάθεση;
Προς την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ απηύθυνε τα εξής ερωτήματα:
▪ Επειδή ισχυρίσθηκε δημοσίως ότι η ΚΕΔΗΣ θα γίνει κάτοχος του ψηφιακού υλικού, αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν αν η ΚΕΔΗΣ ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ποιο νομικό έγγραφο κατοχυρώνει η δημοτική επιχείρηση ότι θα είναι κάτοχος του ψηφιακού υλικού, αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου;
▪ Τελικά υπέγραψε, όπως αναφερόταν στην αρχική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή τελικά δεν υπέγραψε, όπως αυτό αλλάχθηκε στην 4η επανάληψη της απόφασης στη «Διαύγεια», σύμφωνο συνεργασίας ή προγραμματική σύμβαση με τον συλλέκτη;
Τέλος, η κ. Παπαφωτίου έθεσε και ένα κοινό ερώτημα στον Δήμαρχο και στην Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ:
▪ Με ποιο νόμιμο τρόπο τελικά θα εκδοθούν τιμολόγια από τους πολιτιστικούς συλλόγους και με ποιο νόμιμο τρόπο η ΚΕΔΗΣ θα πληρώσει αντί των συλλόγων τον ΦΠΑ, ώστε οι σύλλογοι να λάβουν επιτέλους την υπεσχημένη οικονομική στήριξη, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πολιτιστικού Χάρτη;

Η απάντηση της Χρ. Παλάζη

Αν και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Κατιρτζόγλου υποστήριξε πως θα αποσταλούν γραπτώς οι απαντήσεις της Προέδρου της ΚΕΔΗΣ και του Δημάρχου Σερρών, παρενέβη ο κ. Χρυσάφης και τόνισε πως θα πρέπει να δοθούν κάποιες πρώτες εξηγήσεις από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, ενώ ο ίδιος δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα.

Η κ. Χρυσάνθη Παλάζη επεσήμανε αρχικά πως ο «Ψηφιακός Πολιτιστικός Χάρτης» είναι ένα πρόγραμμα που ανέλαβε η ΚΕΔΗΣ από το Υπουργείο Πολιτισμού και ενδεικτικά ανέφερε, επίσης, ότι στον 1,5 χρόνο της θητείας της, συνολικά η ΚΕΔΗΣ έχει καταθέσει 7 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, 6 στο Υπουργείο Πολιτισμού και 1 στο Υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, ο Ψηφιακός Πολιτιστικός Χάρτης βασίστηκε στη συνεργασία 46 πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και της περιφέρειας, ολοκληρώνεται τώρα και αποτέλεσε ουσιαστικά την αφορμή για τη διαδικτυακή συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα, με τους εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων των πολιτιστικών συλλόγων, προκειμένου να ασχοληθούν με εκκρεμότητες και παραδοτέα γι’ αυτό το πρόγραμμα και να γίνει η μεταβίβαση της διαχείρισης της ψηφιακής, αυτής, πλατφόρμας στους δικαιούχους, που είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ταυτόχρονα να διευκρινιστούν θέματα αναφορικά με τη χορήγηση αυτής της συμβολικής, οικονομικής ενίσχυσης στους συλλόγους και των προϋποθέσεων της τυπικής νομιμοποίησής τους, μέσω εγγράφων που αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση.

Το δεύτερο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Παλάζη αφορούσε στη συμμετοχή της ΚΕΔΗΣ, υπογραμμίζοντας πως ξεκαθαρίστηκε ότι η ΚΕΔΗΣ αποτελεί επιλέξιμο φορέα στο να συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Ψηφιακό Απόθεμα», το οποίο ουσιαστικά στόχο έχει την ψηφιοποίηση συλλογών, αντικειμένων συλλογών, οι οποίες όμως έχουν την προϋπόθεση να έχουν αποδείξεις σχετικά με την παλαιότητα, την εγκυρότητα και την επιστημονική τους τεκμηρίωση.

«Επιλέχθηκε, λοιπόν, κάτι που αποτελούσε και πολιτική απόφαση και προεκλογική δέσμευση της παράταξής μας, να ψηφιοποιηθεί σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ακριβώς γιατί πληρούνταν οι προϋποθέσεις, η συλλογή Χατζηλία και συγκεκριμένα 2 κομμάτια της συλλογής τα ιερατικά αντικείμενα και κοσμήματα. Δεν επιλέξαμε το κομμάτι που αφορά στις φορεσιές, καθώς αυτό, μαζί με παρόμοιου τύπου αντικείμενα που έχουν υψηλή πολιτιστική αξία, θα αποτελέσει αντικείμενο κατάθεσης άλλης πρότασης, η οποία θα κατατεθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και κάλεσα τους συλλόγους να ανταποκριθούν στην προετοιμασία που απαιτείται για την κατάρτιση μια τέτοιας, ανταγωνιστικής πρότασης. Η ΚΕΔΗΣ θα σταθεί αρωγός στους συλλόγους, για να αποκτήσουν την ειδική γνώση που απαιτείται» δήλωσε η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», όπως υποστήριξε η κ. Παλάζη, πρόκειται άμεσα να δημοσιοποιηθεί και προκηρυχθεί και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου και πρόσθεσε:
«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της κατάθεσης της πρότασης από την πλευρά της ΚΕΔΗΣ. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τότε θα οριστικοποιηθούν οι όροι αυτού του συμφωνητικού, που θα ορίζει τους συγκεκριμένους όρους που θα επιβάλλει η έγκριση του προγράμματος».

Πηγή: Info News 24
Για να δείτε όλο το άρθρο Στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης η ΚΕΔΗΣ για την ψηφιοποίηση ιδιωτικής συλλογής επισκεφθείτε το infonews24.gr