90% των επισκεπτών του in.gr μπαίνει για να δει αν λειτουργεί το ίντερνετ

Browse By

Κοινοποιήστε το άρθρο:


Μόλις ένα 9 τοις εκατό των επισκεπτών της ιστοσελίδας in.gr την επισκέπτεται για να διαβάσει ειδήσεις. Σύμφωνα με μετρήσεις, το 90 τοις εκατό μπαίνει για να δει αν λειτουργεί η σύνδεσή του στο διαδίκτυο, ενώ το υπόλοιπο 1 τοις εκατό μπαίνει για να κρύψει την ιστοσελίδα που πραγματικά επισκεπτόταν τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στο […]

Το άρθρο 90% των επισκεπτών του in.gr μπαίνει για να δει αν λειτουργεί το ίντερνετ πρωτοεμφανίστηκε στο Το Κουλούρι.